เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accu-Chek Performa ปากกา Softclix (แผ่นตรวจซื้อแยก)

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Perfoma

Share

Share

เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Perfoma

ประกอบด้วย 

  1. เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลพร้อมกระเป๋าใส่ 1 เครื่อง
  2. ปากกา Softclix 1 ด้าม
  3. เข็ม Softclix 25 อัน

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน