เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว Medisafe SOLO (ยกกล่อง)

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 กล่อง) (1กล่อง มี 200 อัน)

Share

Share

เข็มเจาะเลือดประกอบด้วยเข็มและปลอกพลาสติกซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile) โดยรังสีแกมม่า

เข็มเจาะเลือดมีขนาด 23G และมีความยาวของเข็ม 2 มิลลิเมตร

ปลายเข็มจะเก็บเข้าปลอกพลาสติกโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานจากการโดนเข็มตำ

สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 200 ชิ้น