Betadine Plast ฟิล์มใสกันน้ำ 8ชิ้น (25x72mm)

พลาสเตอร์ฟิล์มใสกันน้ำปราศจากเชื้อ สำหรับแผลขนาดเล็ก

Share

หมวดหมู่ : Betadine

Share

ฟิล์มบางใส ระบายอากาศได้ดี

ไม่มีตัวยา โพวิดีน ไอโอดีน

ใช้ปิดบาดแผลขนาดเล็ก เพื่อปกป้องกับสิ่งสกปรกและเชื้อโรคจากภายนอก