3M Tegaderm Foam Adhesive - Heel (สำหรับแผลที่ส้นเท้า) [90619] exp 4-12-2020

แผ่นโฟมปิดแผลมีฟิล์มใสกันน้ำ สำหรับแผลที่ส้นเท้าโดยเฉพาะ code 90619 (ราคาต่อ 1 แผ่น)

Share

Share

1 กล่อง มี 5 แผ่น

มีฟิล์มใสกันน้ำ กันเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ไม่ให้เข้าไปในบาดแผล 

ช่วยปรับสภาพแวดล้อมของแผลให้เหมาะสมแก่การฟื้นฟูซ่อมแซมเนื้อเยื่อ