Nexcare Tegaderm Waterproof เทปปิดแผลกันน้ำ 6x6.9 cm [A1]

บรรจุ 5 แผ่น/กล่อง สินค้านำเข้าจาก อเมริกา

Share

Share

- ป้องกันน้ำส่ิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่แผล

- ระบายความชื้นและออกซิเจนผ่านเข้าออกได้

- สามารถปิดแผลได้นาน 7 วัน

- ใช้กับแผลกดทับระยะต้น แผลฉีกขาด แผลถลอก