3M Tegaderm Foam Adhesive - small oval (สำหรับแผลที่มีขนาดเล็ก) [90611]

คุณสมบัติสินค้า:

แผ่นโฟมปิดแผลมีฟิล์มใสกันน้ำ สำหรับแผลที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะ (ราคาต่อ 1 แผ่น) (1กล่อง มี 10 แผ่น)

Share

Share

1 กล่อง มี 10 แผ่น

มีฟิล์มใสกันน้ำ กันเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ไม่ให้เข้าไปในบาดแผล 

ช่วยปรับสภาพแวดล้อมของแผลให้เหมาะสมแก่การฟื้นฟูซ่อมแซมเนื้อเยื่อ