Askina ThinSite 15x15 cm (แผ่นขนาดใหญ่)

แผ่นขนาดใหญ่เหมาะกับแผลรูเปิดขนาดใหญ่ แผ่นปิดแผลรอบรูเปิดทวารเทียม หรือแผลกดทับ (ราคาต่อ 1 แผ่น)

Share

Share

ข้อดี แผ่นจะติดกับผิวหนังได้เลย (ตามภาพ) โดยจะไม่ติดยึดกับแผล และช่วยดูดซับแบคทีเรียและน้ำไม่สามารถผ่านได้ แต่อากาศผ่านได้

จุดประสงค์ – ใช้ปิดแผลรอบ stoma (excoriation) หรือ แผลที่มีexudate น้อย

วิธีการใช้ – ตัดเจาะ Askina ThinSite ตามรูปร่าง stoma ให้กว้างกว่าขนาดของ stoma ประมาณ 4-5 มม. โดยรอบ วางครอบลงบน stoma ทา Superfiller® บริเวณรอบ stoma กับ Askina ThinSite ปิดแป้น ตามปรกติ