กล่องทิ้งเข็มฉีดยา (Safety box, Sharps bin) พลาสติกแข็ง แบบเหลี่ยม 3.8 ลิตร

คุณสมบัติสินค้า:

5x5x9.5 นิ้ว

Share

Share