ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE 3% - 450 mL

ใช้ล้างแผล ฆ่าเชื้อ

Share

Share