เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Perfoma (ปากกา Fastclix) (แผ่นตรวจซื้อแยก)

เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Perfoma

Share

หมวดหมู่ : AccuChek

Share

เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accuchek Perfoma

ประกอบด้วย 

  1. เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลหร้อมกระเป๋าใส่ 1 เครื่อง
  2. ปากกา Fastclix
  3. เข็มเจาะปลายนิ้ว 6 ชิ้น

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน