แผ่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ Sterigage 3M (1243A)

Comply สำหรับการฆ่าเชื้อแบบไอน้ำ รุ่น 5 จะผ่านก็ต่อเมื่อต้องผ่านตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว อุณหภูมิ-เวลา-ไอน้ำที่สมบูรณ์ (ราคาต่อ 1 แผ่น) (1ห่อ มี 500 แผ่น)

Share

Share