Melgisorb Ag 10x10 cm

คุณสมบัติสินค้า:

Antimicrobial alginate dressing - Alginate Fibre เป็นใยเหมาะสำหรับแผลเป็นโพรง และมีซิลเวอร์สำหรับฆ่าเชื้อ กำจัดแบคทีเรียและจัดการของเหลว เพราะการติดเชื้ออาจนำไปสู่การเกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาได้ (ราคาต่อ 1 แผ่น) (1กล่อง มี 10 แผ่น)

Share

Share

  • ตัวแผ่นจะค่อยๆปล่อยซิลเวอร์ได้ถึง 7 วัน 
  • ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน 4 ชม. และฤทธิ์คงอยู่ได้ถึง 7 วัน
  • ดูดซับน้ำเหลืองได้ในปริมาณที่มาก