เข็มติดไหมละลาย Chromic Catgut

คุณสมบัติสินค้า:

Absorbable sutures - UNIK (ราคาต่อ 1 ซอง) (1กล่องมี 12 ซอง)

ขนาด

CHROMIC CC164 C 3/8 16 4-0 75 CM. CHROMIC CC125 C 3/8 12 5-0 45 CM. CHROMIC CC126 C 3/8 12 6-0 45 CM. CHROMIC CT3001 T1/2 30 1 75 CM. CHROMIC CT262 T1/2 26 2-0 75 CM. CHROMIC CT263 T1/2 26 3-0 75 CM. CHROMIC CT174 T1/2 17 4-0 75 CM. CHROMIC CT175 T1/2 17 5-0 75 CM. CHROMIC CT136 T1/2 13 6-0 45 CM.

Share

Share

CC = เข็มคัทติ้ง

CT = เข็มกลม