แกนนำร่องสำหรับท่อช่วยหายใจ Tracheal Intubation Stylet - Idealcare No.14 (exp 30/06/2022)

คุณสมบัติสินค้า:

Tracheal Intubation Stylet - Portex (มี 3 เบอร์ 6-10-14 Fr) (ราคาต่อ 1 อัน)

Share

Share

เบอร์ 6  สำหรับเด็ก

เบอร์ 10 - 14 สำหรับผู้ใหญ่