Dynacast Prelude (Fiberglass Splint) (ส่งฟรี)

คุณสมบัติสินค้า:

Synthetic Acute Splint System (เฝือกชนิดสารสังเคราะห์)

เลือกรุ่น

Share

Share

ลักษณะผลิตภัณฑ์ :
 - เป็น Splint ที่ทาจาก Fiberglass และ Polyurethane Resin มีขนาดกว้าง 3, 4 และ 6 นิ้

 - มี Padding ที่ทาจาก Polypropylene ห่อหุ้มอยู่ทั้ง 2 ด้าน ซึ่งเป็น Padding ที่ไม่อุ้มน้า ทาให้บริเวณผิวหนังไม่เกิดการอับชื้น

 - สามารรถเข้ารูปได้ง่ายเมื่อถูกน้าจะแห้งเร็ว มีความแข็งแรง น้าหนักเบา

 - สามารถเอกซเรย์ผ่านได้

 - บรรจุอยู่ในซองอลูมิเนียม สามารถตัดใช้ตามความยาวที่ต้องการ พร้อมมี Clamp พลาสติกใช้ปิดปลายซอง

ข้อบ่งใช้ : ใช้สาหรับป้องกันหรือพยุงบริเวณอวัยวะต่างๆที่เกิดกระดูกหักหรือร้าว

ตัวยาสาคัญ : ไม่มี

อาการข้างเคียง : ไม่พบอาการข้างเคียง

ขนาดบรรจุ : บรรจุ 1 ม้วน/ กล่อง มี 3 ขนาด
 - 7.5 ซม.x4.6 ม.
 - 10.0 ซม.x4.6 ม.
 - 15.0 ซม.x4.6 ม.