แป้นพร้อมถุงอุจจาระใส Convatec Active Life 19-64 มม. (รหัส 22771)

Active Life One Piece Drainable Pouch 19-64 mm. (รหัส 22771)

Share

Share