สายสวนปัสสาวะ Norta 2 ทาง (บอลลูน 10 mL) - Foley Catheter 2 ways

คุณสมบัติสินค้า:

Foley Catheter 2 ways Balloon 10 mL - เยอรมัน เกรดโรงเรียนแพทย์ ขนาด 12,14,16,18,20,22,24 (ราคาต่อ 1 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 เบอร์ 18 เบอร 20 เบอร์ 22 เบอร์ 24

Share

Share


 

#สายสวนปัสสาวะ #Norta #BSN