สายสวนปัสสาวะ Norta 2 ทาง (เบอร์ 6, 8,10) - Foley Catheter 2 ways

คุณสมบัติสินค้า:

Foley Catheter 2 ways - เยอรมัน เกรดโรงเรียนแพทย์ (ราคาต่อ 1 เส้น) เบอร์ 6, 8,10

เลือกเบอร์

เบอร์ 6 เบอร์ 8 เบอร์ 10

Share

Share

เบอร์ 6 บอลลูน 3 ซีซี

เบอร์ 8, 10 บอลลูน 5 ซีซี

#สายสวนปัสสาวะ #Norta #BSN