สายตรึงข้อมือกันดึง Elgo ราคาต่อ 1 คู่ (2อัน)

คุณสมบัติสินค้า:

ราคาต่อ 1 คู่ (2อัน) ใช้มัดตรึงมือผู้ป่วยไว้กับเตียง

Share

Share

1. สอดมือเข้าไประหว่างส่วนA และB

2. จับปลายส่วนB วางซ้อนเหนือส่วนA

3. ผูกรัดถุงมือด้วยเงื่อนตายด้านบนหลังมือ

4. ผูกปลายสายยึดกับราวเตียง