ชุดตรวจฟัน Plak-X

Dental Plaque Cleaning Tool Plus Dental Mirror ที่แคะซอกฟันพร้อมกระจกซอกฟัน

Share

Share

ใช้กับบริเวณที่ซ่อนเร้นหรือแปรงฟันไม่ถึง