ปรอทวัดไข้ดิจิตอล Microlife MT3001

คุณสมบัติสินค้า:

รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

Share

Share

ใช้วัดไข้ โดยใช้อมใต้ลิ้น

แสดงผลการวัดภายใน 1 นาที

บันทึกค่าการวัดครั้งล่าสุดได้

เมื่อเลิกใช้งานเครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ 

ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ (ใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ รุ่น SR41)