3M หน้ากากป้องกันเชื้อวัณโรค ไวรัส ฝุ่น ละออง N95 รุ่น 1870+

เกรดใช้ในโรงพยาบาล หน้ากากป้องกัน : ฝุ่น ละออง เชื่อวัณโรค คุณสมบัติพิเศษ : ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ป้องกันฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก ใช้สำหรับ : งานทางการแพทย์ และอนามัย (ราคา/1ชิ้น) (20ชิ้น/กล่อง)

Share

Share