สายอาหารทางจมูก Stomach tube - BMI (ยาว 125 ซม.)

คุณสมบัติสินค้า:

(Feeding tube / NG tube / Stomach tube) (ราคาต่อ 1 เส้น) (1 กล่องมี 50 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 10 เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 เบอร์ 18 เบอร 20

Share

Share

หัวสีขาว - เบอร์ 12

หัวสีเขียว - เบอร์ 14

หัวสีส้ม - เบอร์ 16

หัวสีแดง - เบอร์ 18

หัวสีดำ - เบอร์ 20