เข็ม Nipro

คุณสมบัติสินค้า:

Hypodermic Needle กล่องละ 100 อัน

Needle

18G x 1นิ้ว 18G x 1.5นิ้ว 19G x 1.5นิ้ว 20G x 1นิ้ว 20G x 1.5นิ้ว 21G x 1นิ้ว 21G x 1.5นิ้ว 22G x 1นิ้ว 22G x 1.5นิ้ว 23G x 1นิ้ว 23G x 1-1/4นิ้ว 23G x 1.5นิ้ว 24G x 1นิ้ว 24G x 1-1/4นิ้ว 24G x 1.5นิ้ว 25G x 5/8นิ้ว 25G x 1นิ้ว 25G x 1.5นิ้ว 26G x 1/2นิ้ว 26G x 1นิ้ว 27G x 1/2นิ้ว 27G x 1นิ้ว 30G x 1/2นิ้ว

Share

Share