UrgoSorb Silver 10x10 cm (1 แผ่น)

คุณสมบัติสินค้า:

Alginate Fibre เป็นใยเหมาะสำหรับแผลเป็นโพรง และมีซิลเวอร์สำหรับฆ่าเชื้อ กำจัดแบคทีเรียและจัดการของเหลว เพราะการติดเชื้ออาจนำไปสู่การเกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาได้

Share

Share

  • ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง ทั้งเชื้อ MRSA และ Pseudomonas Aeruginosa strains และยังออกฤทธิ์นานต่อเนื่องถึง 7 วัน
  • มีประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวสูงกว่า Hydrofibre
  • รักษาแผลให้อยู่ในสภาวะความชุ่มชื้นที่เหมาะสมและส่งเสริมการหายตัว