สายเอคเทนชั่น (Extension Tube) NIPRO

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 ชุด) กล่องละ 50 ชุด

Extension Tube

12 นิ้ว 18 นิ้ว 36 นิ้ว 42 นิ้ว

Share

Share

ราคายกกล่อง

12 นิ้ว = 220 บาท

18 นิ้ว = 230 บาท

36 นิ้ว = 280 บาท

42 นิ้ว = 300 บาท