ถ่าน CR2032-3V (Maxell) made in Japan

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้กับเครื่องเจาะน้ำตาล Accuchek Performa หรืออุปกรณ์อื่นๆ (ราคา/1อัน)

Share

Share