ด้ามมีดผ่าตัดสแตนเลส Feather Blade Handle (Japan)

คุณสมบัติสินค้า:

Feather Blade Handle Surgical Blade เบอร์ 3-4-7 ผลิตในประเทศญี่ปุ่น (ราคา/1ด้าม)

เลือกเบอร์

เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 7

Share

Share

ด้ามมีดเบอร์ 3 และเบอร์ 7 ใช้คู่กับใบมีดเบอร์ 10 , 11 , 12 และ 15 

ด้ามมีดเบอร์ 4 ใช้คู่กับใบมีดเบอร์ 20 , 21 , 22 ,23 , และ 24 

(1กล่อง มี 10ด้าม)