ด้ามมีดผ่าตัดสแตนเลส Scapel Handle - Hilbro

คุณสมบัติสินค้า:

Scalpel Handle - Hilbro เบอร์ 3-4-7

เลือกเบอร์

เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 7

Share

Share

ด้ามมีดเบอร์ 3 และเบอร์ 7 ใช้คู่กับใบมีดเบอร์ 10 , 11 , 12 และ 15 

ด้ามมีดเบอร์ 4 ใช้คู่กับใบมีดเบอร์ 20 , 21 , 22 ,23 , และ 24