สายต่อเครื่องและสายซัคชั่นสเตอร์ไรด์ Disposable Connection Tube

คุณสมบัติสินค้า:

Disposable Connection Tube สาย Suction Hose(1.8m)

Share

Share