กระบอกต่อเครื่องดูดเสมหะ Konsung

ใช้ต่อกับเครื่องดูดเสมหะ Konsung

Share

Share