สายสวนปัสสาวะ Norta 3 ทาง (16,18,20,22,24) - Foley Catheter 3 ways

คุณสมบัติสินค้า:

Foley Catheter 3 ways Balloon 30 mL - เยอรมัน เกรดโรงเรียนแพทย์ ขนาด 16,18,20,22,24 (ราคาต่อ 1 เส้น) (1กล่องมี 5 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 16 เบอร์ 18 เบอร 20 เบอร์ 22 เบอร์ 24

Share

Share


#สายสวนปัสสาวะ #Norta #BSN