ไหมม้วน Silk Surgical Suture

คุณสมบัติสินค้า:

Surgical Suture / Black Braided Silk / Non-absorbable / Non-sterile

ขนาด

เบอร์ 1 ยาว 50 หลา เบอร์ 1/0 ยาว 100 หลา เบอร์ 2/0 ยาว 100 หลา เบอร์ 3/0 ยาว 100 หลา เบอร์ 4/0 ยาว 100 หลา เบอร์ 5/0 ยาว 100 หลา เบอร์ 6/0 ยาว 100 หลา

Share

Share

เบอร์ 1      50 หลา

เบอร์ 1/0 100 หลา

เบอร์ 2/0 100 หลา

เบอร์ 3/0 100 หลา

เบอร์ 4/0 100 หลา

เบอร์ 5/0 100 หลา

เบอร์ 6/0 100 หลา