ชุดให้เลือด Blood Administration Set - BMI (20drops/ml)

คุณสมบัติสินค้า:

เช็ตให้เลือดพร้อมเข็ม 18G x1.5 นิ้ว

Share

Share