ชุดที่ปิดตาและอุดหู Mack's Dreamweaver

ประกอบด้วยที่อุดหู + ที่ปิดตา

Share

Share

ที่ปิดตาถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อโค้งรับกับรูปหน้าและการเคลื่อนไหวของตา ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดจากการกดทับบริเวณเปลือกตา สามารถซักทำความสะอาดได้ มาพร้อมกับที่อุดหูเพื่อลดเสียงดังเหมาะสำหรับใช้ระหว่างเดินทาง, นอนกลางวัน