แถบวัดไข้เด็ก Fever Reader

แนบแถบวัดไข้บริเวณหน้าผากเด็ก โดยหันด้านตัวเลขออก กดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที จะอ่านอุณหภูมิได้ สามารถใช้ซ้ำ ทำความสะอาดง่ายเพียงใช้ผ้านุ่มที่สะอาดเช็ด

Share

Share