ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ HYDROGEN PEROXIDE 6% - 450 mL

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้ล้างแผล ฆ่าเชื้อ

Share

Share