ผ้าก๊อซหุ้มสำลีปลอดเชื้อ GAMGEE - Top Dressing 8x12 นิ้ว (ThaiGauze) exp 01/2022

เหมาะสำหรับบาดแผลที่มีสิ่งคัดหลั่งจำนวนมาก เช่น แผลไฟไหม้, น้ำร้อนลวก ก๊อซที่หุ้มทำจาก Non-Woven (Sterile 1 ชิ้น/ 1 ห่อ)

Share

Share