ผ้าก๊อซพับปลอดเชื้อ 3x3 นิ้ว (5ชิ้น/ซอง) (Thaigauze)

คุณสมบัติสินค้า:

Gauze Sterile 3x3 CM (ราคาต่อ 1ซอง)

Share

Share