วาสลีนก๊อซ 4x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (3ชิ้น/ซอง) Vaseline Gauze Sterile - HIVAN

คุณสมบัติสินค้า:

Vaseline Gauze Sterile 4x4 inches (ราคาต่อ 1 ซอง) (1กล่อง มี 20 ซอง)

Share

Share