สายสวนปัสสาวะใช้ครั้งเดียวทิ้ง Nelaton Catheter - BMI (1 เส้น)

คุณสมบัติสินค้า:

Nelaton Catheter single use only [เบอร์ 6-8-10-12-14-16-18] (ราคาต่อ 1 เส้น) (1 แพ็ค มี 50 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 6 เบอร์ 8 เบอร์ 10 เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 เบอร์ 18

Share

Share

สายสวนปัสสาวะใช้แล้วทิ้งแบบปลอดเชื้อ