ถุงปัสสาวะเทบน Push-Pull 2,000 ซีซี BMI

Urine Bag 2,000 ml

Share

Share