สายอาหารทางจมูก Feeding Tube เบอร์ 5-6-8-10 (100 ซม.) - Covidien Argyle

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 เส้น) (1 กล่องมี 25 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 5 เบอร์ 6 เบอร์ 8 เบอร์ 10

Share

Share

 เบอร์ 5

 เบอร์ 8