เข็มเปิดเส้น Nipro - Safelet Cath

คุณสมบัติสินค้า:

IV Catheter (ราคาต่อ 1 ชิ้น (1กลอ่งมี 50 อัน)

ขนาด

16G x 2 นิ้ว 18G x 1 1/4 นิ้ว 20G x 1 1/4 นิ้ว 22G x 1 นิ้ว 22G x 1 1/4 นิ้ว 24G x 3/4 นิ้ว 24G x 1 นิ้ว

Share

Share