เข็ม NovoFine 30Gx8mm (กล่องเหลือง) (ยกกล่อง)

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้กับปากกายี่ห้อ Novo เท่านั้น

Share

Share