เข็ม NovoFine 31Gx6mm (กล่องฟ้า) (ยกกล่อง)

คุณสมบัติสินค้า:

ใช้กับปากกายี่ห้อ Novo เท่านั้น

Share

Share