สายสวนปัสสาวะยางแดง เบอร์ 8-10-12-14-16-18

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 เส้น) (1 กล่องมี 12 เส้น)

เลือกเบอร์

เบอร์ 8 เบอร์ 10 เบอร์ 12 เบอร์ 14 เบอร์ 16 เบอร์ 18

Share

Share