Hexene 5,000 mL สบู่ฆ่าเชื้อ

คุณสมบัติสินค้า:

chlorhexidine Gluconate 4%

Share

Share

เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือก่อนทำการผ่าตัด สำหรับทำความสะอาดมือในเด็กผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อ สำหรับทำความสะอาดผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และสำหรับทำความสะอาดผิวหนังทั่วไปและบาดแผล

ข้อแนะนำการใช้ 

- ใช้ได้ทันที ไม่ต้องเจือจาง ล้างมือให้เปียกเสียก่อนใช้น้ำยา