หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม Oxygen Mask with Bag สำหรับผู้ใหญ่ (Galemed 3675)

คุณสมบัติสินค้า:

(ราคาต่อ 1 ชุด) ประกอบด้วย หน้ากาก + ถุงลม + สายออกซิเจน (ควรเปลี่ยนทุก 1 สัปดาห์)

Share

Share