ตลับยา 7-Day Pill Reminder #L (คละสี)

มีตัวล็อกกันเด็กเล่น, มุมเข้าโค้งง่ายแก้การหยิบยา (3.5 x15 ซม.) (ราคาต่อ 1 ชิ้น)

Share

Share

ช่วยให้ไม่ลืมทานยาหรือวิตามิน ผลิตจากพลาสติกคงทนใส สามารถมองเห็นเม็ดยาภายในได้ บนฝาพิมพ์วันไว้ครบทั้งสัปดาห์